Drought published November 14, 2009 by Jianping Fan politicalcartoons.com