Gadhafi published March 21, 2011 by Jianping Fan politicalcartoons.com